عمر مفید طولانی:

این موضوع یکی از مهم ترین مزیت هایی است که درباره انواع لامپ کم مصرف بیان می شود. در واقع این موضوع، یکی از مواردی است که هر لامپی باید از آن برخوردار باشد. چرا که همان طور که می دانید، لامپ محصول بسیار حساسی است و برخورداری از عمر مفید طولانی، یک موضوع بسیار مهم و حیاتی تلقی خواهد شد.

کاهش هزینه های برق:

لامپ ها یک عامل مصرف کننده و در ارتباط با برق هستند که یکی از مهم ترین تاثیراتی که علاوه بر هزینه خود بر زندگی افراد می گذارند، هزینه های نهایی مصرف برق است. در این باره مزیت لامپ های کم مصرف این است که مصرف برق به شدت پایینی دارند و همین موضوع می تواند هزینه های قبض برق هر ماه شما را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

کاهش آلودگی های مربوط به تولید برق در نیروگاه ها:

سومین مزیتی که می توانیم برای انواع لامپ های کم مصرف بیان کنیم نیز شامل این مورد خواهد شد.

کاهش گرمای محیط:

گرمای محیط نه تنها می تواند در فصول گرم سال برای مصرف کننده آزار دهنده باشد بلکه این شرایط را نیز دارد که عمر خود لامپ را نیز کاهش دهد. از این لامپ های کم مصرف از گرمای بسیار بالایی برخوردار نیستند و اصلا همین موضوع باعث می شود تا عمر طولانی نیز داشته باشند. برای اطلاع از قیمت لامپ کم مصرف اینجا کلیک کنید.